Senescence/ liquid time capsule

Senescence/ liquid time capsule (EN) // Intermedia installation (sound, object, text), 2016

Senescence/ Utekočinjeni čas (SI) // Intermedijska instalacija (zvok, objekt, besedilo), 2016

senescence_liquid-time-capsule

EN:
This sensuous submersion into the silence, darkness and cold of subterranean caves brings visitors to an environment where the pronoun “we” is not reserved for people. For living organisms occupying this extreme habitat, biological time proceeds at a much slower pace than it does for humans, while non-living nature measures millions of years of geologic time in mere millimetres. The simultaneous stretching and contracting of time is difficult to comprehend, but the trickling of water which enables it, and the dripping of silvery drops, echoing in the silence of caves, hint at a world that is much larger from ourselves. The Liquid Time Capsule project interprets the environment where time and space defy human perception from three artistic perspectives.

By: Robertina Šebjanič, Tea Hvala, Andreea Oarga-Mulec 
Advising  Slavko Glamočanin and Miha Colner

Special thanks: doc. dr. Lilijana Bizjak Mali, dr. Janez Mulec, Gregor Aljančič, Slavko Glamočanin, Miha Colner, Rene Rusjan, prof. dr. Urška Lavrenčic, University of Nova Gorica School of Arts, University of Nova Gorica School of Environmental Sciences, Museum of Modern Art (Ljubljana), Bunker, Damijan Kracina, Franjo Drole (Karst Research Institute), Jure Pirih, master glassblower Peter Kolobarič.
The project was supported by Ministry of Culture of the Republic of Slovenia.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spletna stran festivala Pixelpoint / Web page of the festival Pixelpoint : http://www.pixxelpoint.org/
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

SI:
Projekt s čutno potopitvijo v tišino, hlad in temo podzemnih jam obiskovalcem približa okolje, v katerem izraz »mi« ni rezerviran za ljudi. Za živa bitja v tem ekstremnem habitatu biološki čas teče počasneje kot za ljudi, medtem ko neživa narava milijone let geološkega časa beleži v milimetrih rasti. Hkratno raztezanje in krčenje časa je človeku težko doumljivo, a pronicanje vode, ki ju omogoča, in kapljanje srebrnih kapljic, ki odzvanja v tišini jam, nam dajeta slutiti, da smo vpeti v svet, ki je veliko večji od nas. Utekočinjena časovna kapsula s treh avtorskih vidikov interpretira okolje, kjer čas in prostor kljubujeta človeški zaznavi.

Robertina Šebjanič, Tea Hvala, Andreea Oarga-Mulec
Svetovanje: Slavko Glamočanin in Miha Colner

Posebna zahvala: doc. dr. Lilijana Bizjak Mali, dr. Janez Mulec, Gregor Aljančič, Slavko Glamočanin, Miha Colner, Rene Rusjan, prof. dr. Urška Lavrenčic, Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici, Moderna galerija, Bunker, Damijan Kracina, Franjo Drole (Inštitut za raziskovanje Krasa), Jure Pirih, mojster steklopihaštva Peter Kolobarič.

Projekt je nastal s podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podzemlje je tretji del zgodbe o vélikem blatarju in prispevek pisateljice Tea Hvala k intermedijski instalaciji Senescence: utekočinjeni čas. S soavtoricama, Robertino Šebjanič, ki je sodelovanje spodbudila, in speleologinjo Andreeo Oarga Mulec iz Laboratorija za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici jo predstavljam na 17. festivalu Pixxelpoint: http://prepih.blogspot.si/2016/12/kratka-zgodba-podzemlje.html

________________________________________________________________________________________________________________________________________

water dropping sound installation by Robertina Šebjanič:

15337399_1464997523527854_9083543849922551014_n

15267747_1464997546861185_3612930407552301170_n

img_4714